Tarieven

Innerlijke groei

Privacyverklaring

Privacyverklaring Praktijk Beleef je Leven Bewust

Juni 2018
Aardappelland 53
9205 EN Drachten

Praktijk Beleef je Leven Bewust spant zich in om uw privacy te beschermen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Praktijk Beleef je Leven Bewust uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt,verstrekt, bewaart en beschermt.

Wat zijn persoonsgegevens?   

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Gegevens die geanonimiseerd of geaggregeerd zijn, zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren, hetzij in combinatie met andere informatie hetzij anderszins, beschouwen we niet als persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

  • Er worden persoonsgegevens van u verzameld wanneer u zich aanmeldt als cliënt of wanneer u zich aanmeldt voor overige diensten, denk hierbij aan aanvragen voor commerciële doeleinden zoals reclame of bijvoorbeeld een eenmalige sessie natuurmystiek.

  • ​Persoonsgegevens worden van u verzameld wanneer u van de diensten die de praktijk aanbiedt gebruik maakt,  informatie verstrekt via het contactformulier op de website, of wanneer u op andere wijze met betrekking tot de praktijk communiceert.

Wanneer de cliënt bandopname maakt van de sessie. Dit kan en mag alleen als dit gezamenlijk overeengekomen is en deze alleen voor eigen gebruik gebruikt worden.

Hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt ?

  • Contact met u op te nemen via e-mail, telefoon ( whatsapp) of post.

  • Sporadisch verwerkt in een verslag  en altijd in overleg met de cliënt.(daar ik geen verslagen maak van de sessies.) Deze worden aan het eind van de behandelperiode gedeeld met de cliënt en na vijf jaar vernietigd.

Manieren waarop u uw persoonsgegevens kan inzien en corrigeren.

  • U heeft ten alle tijde recht om uw persoonsgegevens in te zien en/of te corrigeren.

  • Voor vragen en/of opmerkingen graag bij voorkeur schriftelijk contact opnemen via het contactformulier.

Praktijk Beleef je Leven Bewust
​Jose Klijnstra
Aardappelland 53
​9205 EN Drachten
​06-49917029