Jose

Innerlijke groei

Stap in je innerlijke kracht en creëer een leven dat je liefhebt

Ik werk onder andere met Hypnose, Regressie, Voice dialoque, Ret, Natuurwandelingen, Mindfulness, Innerchildwork en Geweldloze communicatie.

Hypnose :
Hypnose is een bewustzijnstoestand waarbij je diep ontspannen en volledig geconcentreerd bent (trance).
Dagelijks komen we in een hypnotische toestand. Bijvoorbeeld als we aan het dagdromen zijn en opgaan in onze innerlijke werkelijkheid of verdiept in een boek of film, even alles om ons heen vergeten.

Hypnotherapie:
Hypnotherapie is de oudste vorm van psychotherapie. Het wordt al meer dan tweehonderd jaar toegepast en is uitgegroeid tot een van de meest geavanceerde behandelvormen. Doordat het rationeel denken tijdelijk naar de achtergrond geschoven wordt worden diepere lagen van het onderbewustzijn toegankelijk. Deze lagen bevatten een enorme rijkdom aan ervaringen en vermogens.

Regressietherapie:
Regressie is teruggaan naar de oorzaak van het probleem. Veel problemen hebben hun wortels in een traumatische ervaring in het verleden. Dit kan een op zichzelf staand trauma zijn zoals een auto ongeluk, maar het kan ook een traumatische periode zijn, bijv. een nare kindertijd. In regressie therapie werk je met emoties. niet om de emotie, maar om de bijbehorende herinneringen aan een gebeurtenis weer terug te halen. Je krijgt inzicht in hoe deze gebeurtenissen je leven hebben beïnvloed. Nog belangrijker is dat je inzichtelijk krijgt welke invloed deze gedragingen, gedachten en gevoelens in het nu in je dagelijks leven hebben. Welk gevoel gaat er schuil onder de emotie en mag je daarin op een liefdevolle wijze helen.

Reïncarnatietherapie :
Wanneer trauma`s in het hier en nu niet opgelost kunnen worden kan het wenselijk zijn naar een vorig leven terug te kijken of daar de oorzaak ligt. Dan is reïncarnatietherapie een mogelijkheid om verder te komen. Ik gebruik deze vorm van begeleiding alleen als het bijdraagt en iets toevoegt aan het verkrijgen van antwoorden op vragen in het nu. Ik doe geen reïncarnatie sessie vanuit nieuwsgierigheid naar een vorig leven.


Voice Dialoque :  
Voice Dialogue (afgekort: VD) is een manier om met jezelf in gesprek te raken. Volgens de opvattingen van VD zijn er verschillende deelpersonen in ieder mens aanwezig. Je kunt die deelpersonen ontdekken en je kunt er mee in gesprek gaan, hoe gek dit ook mag klinken. Deze deelpersoonlijkheden zijn energiepatronen in ons, die opereren als zelfstandige energieën, ieder met zijn eigen wil, gedachten, gevoelens, wensen en bewustzijn. Wij zijn ons meestal niet bewust van deze verschillende deelpersonen, omdat wij denken te leven vanuit één ik, dat bewust handelend kan optreden en vrije keuzes kan maken. In Voice Dialogue wordt dat het ego genoemd, daarmee wordt de 'uitvoerende' functie in ons bedoeld. Het ego is echter vaak geïdentificeerd met één van onze deelpersoonlijkheden (in Voice Dialogue het primary self genoemd). Door deze identificatie is het 'primary self' dan niet de vrije coördinerende instantie, maar is het gebonden aan de energie van een deelpersoon. De mogelijkheid tot een vrije keuze of bewust handelen is dan geblokkeerd.

Rationeel Emotieve Therapie (RET) :
Deze therapievorm wordt vaak gezien als vorm van cognitieve therapie omdat het is gericht op het veranderen van het denken. Verschillen met cognitieve therapie zijn er echter ook: bij RET neemt de cliënt een actievere rol aan, aangezien zelfanalyse een belangrijk onderdeel van de therapie is. Doorgaans zal de cliënt in een rationeel-emotieve therapie meer worden uitgedaagd en geconfronteerd dan tijdens cognitieve therapie. Ook is er in RET tot op zekere hoogte aandacht voor het verleden, in tegenstelling tot cognitieve therapie.
Bij RET worden ideeën altijd getoetst aan de feitelijke realiteit. Uit deze toetsingen blijkt dat niet alle negatieve overtuigingen ongegrond zijn. RET focust op de gedachten die wel irrationeel zijn. Vaak zijn dit gedachten die een dwingend karakter hebben en waarin het 'moeten' sterk vertegenwoordig wordt. Zo kan een cliënt de gedachte hebben dat hij of zij door iedereen gerespecteerd, geaccepteerd en geliefd moet worden. Ook kan een cliënt het idee hebben dat hij of zij ten alle tijde moet presteren en in alle opzichten succesvol moet zijn. Een derde overtuiging kan zijn dat de cliënt vindt dat al zijn of haar wensen vervult moeten worden. Mensen die met dergelijke irrationele overtuigingen leven, zullen moeite hebben met het aanvaarden van mislukkingen. Door eisen aan zichzelf te stellen waaraan onmogelijk voldaan kan worden kan men zich waardeloos voelen, snel gekwetst zijn of gevoelens van boosheid ontwikkelen tegenover anderen. Het is aan de therapeut om de cliënt bewust te maken van het irrationele karakter van zijn of haar overtuigingen, zodat deze procesmatig vervangen kunnen worden door gezondere, rationele gedachten.

Mind Fulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) : 
MBCT of aandachtsgerichte cognitieve therapie is een nieuwe effectieve vorm van psychotherapie. Het is een combinatie van Mindfullnesstechnieken en cognitieve therapie.
Met MBCT leer je werkelijkheid accepteren zoals die is, zodat innerlijke rust en vrede wordt bereikt. De kern van Mindfulness is dat we ons vaak laten meeslepen door gedachten en gevoelens die te maken hebben met het verleden, de toekomst of wat er in het heden anders zou moeten zijn. Daardoor wordt de aandacht voor het huidige moment verloren. Als het lukt om in het hier en nu te blijven, beleven we het leven veel intenser. we zijn ons bewust van het ware leven en beseffen dat we niet vanzelfsprekend hoeven mee te gaan in de oneindige dramatiek van de problemen. een bewuste open en vriendelijke aandacht die vrij is van veroordelingen noemen we Mindfulness.

Innerchild, Innerlijk kind werk :
Ons verleden leeft voort in het heden. De manier waarop wij als kind zijn behandeld is de wijze waarop wij onszelf als volwassenen gaan behandelen. Om als kind te overleven hebben wij een aantal strategieën ontwikkeld die de bedoeling hebben om de pijn niet meer te voelen. Deze strategieën leven voort in het heden en kunnen werken als een blokkade.
We willen graag geloven dat onze kindertijd een rooskleurige periode was, of we zeggen dat we het verleden met rust moeten laten, dat we daarmee moeten leren leven, dat onze ouders hun best hebben gedaan. Dit zijn manieren waarmee ons ego de illusie van een rooskleurige kindertijd in stand probeert te houden. We gebruiken veel energie in het onderdrukken van oa. pijn, angst, boosheid en verdriet. Als we open kunnen blijven voor wat we werkelijk voelen kunnen we deze energie positief inzetten.    
Wanneer de illusie opgeheven wordt kun je in het HIER EN NU leven. Het helen van het innerlijk kind gebeurt in het NU!!

Geweldloze Communicatie :
Hoe vaak communiceren we niet vol oordeel naar de ander. Zeker als we in een conflictsituatie belanden. Veelal is het een moeilijke weg om in contact te blijven met jezelf en vandaar uit te communiceren. Emoties nemen de overhand en voor je het weet zit je in een scheldpartij of trek je je terug uit de situatie. Beide keren met een onbevredigend gevoel. Geweldloze communicatie leert je aan de hand van drie principes je eigen communicatie te hanteren.
De principes zijn :

•    De Feitelijke Waarneming
•    De Gevoelens
•    De Behoefte

Wanneer je deze drie inzichtelijk krijgt en leert hoe je hiermee liefdevol naar jezelf en de ander kan communiceren zul je merken dat gelijk of ongelijk,welles en nietes geen rol meer spelen Respect voor elkaars gevoelens, behoeften en haalbaarheid in de communicatie staan centraal.
Je zal een groei aan erkenning in jezelf en de ander gaan ervaren. Eisen wordt verzoeken !!!
Fantastisch om o.a. mee te werken in je relatie en werk

Natuurmystiek :  
Natuurmystiek gebruik ik als een behandelvorm en meditatie waarbij de natuur ons in al zijn facetten ondersteunt inzichten te krijgen in gevoelens van oa.  pijn, verdriet, boosheid, woede en blijdschap. We gaan met een thema, een vraag, de natuur in en laten de schoonheid en de grilligheid van de omgeving zijn werk doen. Je kan een boom tegen komen die je doet denken aan iemand. Takken of een bossage die je aan een situatie herinneren.
De stilte, het geluid van de vogels en vallende bladeren nemen je mee op je zoektocht naar antwoorden passende bij het ontdekken van je waarheid.

Wandelen en de stilte ervaren, de stilte in jezelf en wat dat met je doet…….